Investicije - Protivpožarna zaštita


Od prethodnog PU nasleđeno 20 kompleta hidrantskih creva i mlaznica koje su kraće za 5 metara od propisanih za hidrante u našoj zgradi.
Posle besplatnog izlaska na teren firme Vatrostrop konstatovano je da su ventili na hidrantskoj mreži propali i da ih je potrebno zameniti.
Metalni ormani u kojima bi trebala stajati hidrantska creva više ne zadovoljavaju trenutne standarde. Sada se ugrađuju ormani koji u sredini imaju staklenu površinu koju je moguće razbiti u slučaju potrebe za crevom.
Došli smo do zaključka da je i naše moguće prepraviti da ispunjavaju norme.
Pored već kupljenih creva za jednu vertikalu, za kompletiranje PP zaštite je potrebno da servisiramo ventile u drugoj vertikali, kupimo creva za tu vertikalu i da kupimo po 2 PP aparata za svaki sprat.

Najveći problem koji imamo je pritisak vode u hidrantskoj mreži. Trenutni pritisak na 20om spratu je 1,64 bara a neophodno je da bude 2,5 bara da bi dobili atest hidrantske mreže. Da bi ovo rešili, potrebno je da ugradimo urman za frekfentnu regulaciju rada pumpi.

Dakle, da bi realizovali PP zaštitu zgrade, koraci će biti sledeći
1 faza - ugradnja ormana za frekfentnu regulaciju rada pumpi - realizovano 08.04.2019. godine
2 faza - servisiranje ventila ne jednoj vertikali
3 faza - prepravka ormana na istoj vertikali
4 faza - postavljanje creva i mlaznica na toj vertikali
5 faza - kupovina po jednog PP aparata za svaki sprat
6 faza - servisiranje ventila ne drugoj vertikali
7 faza - prepravka ormana na drugoj vertikali
8 faza - postavljanje creva i mlaznica na drugoj vertikali
9 faza - kupovina drugog PP aparata za svaki sprat

Ukupna investicija za kompletnu PP zaštitu iznosi oko 480.000,00 dinara pa će rešavanje ovog problema biti u fazama.

1. faza - Ugradnja ormana za frekfentnu regulaciju rada pumpi

Prikupio sam nekoliko ponuda za ugradnju ormana.
Klikom na dokumenta ispod možete videti tri ponude koje su bile najpovoljnije.
VU BEOGRAD 2 - 255.658,80 dinara
COMPREX - 297.360,00 dinara
VELMA - 303.600,00 dinara

Pored same cene, jedan od uslova je bio i da će ugradnjom ovog ormana pritisak u hidrantskoj mreži biti veći od 2,5 bara. Posle izbora izvođača nisam želeo da počnu pre nego što dobijem pisanu garanciju da će tako i biti.
Posle nekoliko dana pregovora dobio sam pisanu garanciju koju možete videti OVDE.
Izdvajanja po ovoj stavki sa računa Stambene Zajednice neće biti jer će ceo iznos biti skinut sa Tačke 9. ugovora koji imamo sa VU.


Od prethodnog PU nasleđeno 20 kompleta hidrantskih creva i mlaznica koje su kraće za 5 metara od propisanih za hidrante u našoj zgradi.
Posle besplatnog izlaska na teren firme Vatrostrop konstatovano je da su ventili na hidrantskoj mreži propali i da ih je potrebno zameniti.

Ukoliko imate neke predloge ili ideje pišiti na kontakt@26milankovicmilut.in.rs i mi ćemo ih prvom prilikom objaviti na ovoj stranici.